Generelt

Gjennom å handle hos oss, aksepterer og godkjenner du som kunde samtidig alle gjeldende betingelser. Vestland Selskapshuset er en nettbutikk eid av Vestland Selskapshuset AS (org nummer: 917649537). Ta kontak med oss på mobilnummer 462 25 225 og E-post addresse vestland_selskapshuset_as@yahoo.com. Besøk addressen er Olderdalen 23, 5412 Stord. Vestland Selskapshuset AS er selger av produktene i denne nettbutikken.

Priser

Alle priser er i norske kroner (kr) og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspedering av ordre Så snart vi har fått ordrene skal selgeren bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, tar kjøperen kontakt med selger så snart som mulig. 

Varene kan også hentes i vår butikk i Vestland Selskapshuset. Send oss en melding først så lager vi en avtale.

Leveranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 24 timer mandag til fredag 5 -7 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare, skal du som kunde kunne velge selv om du ønsker å opprettholde eller kansellere bestillingen.
Dersom du ønsker andre (eller flere) varer enn de som ligger inne i butikken, så send oss en forespørsel slik at vi kan undersøke om vi kan bestille ønskede varer for deg (leveringstid må påregnes).

Frakt
Vi sender varene gjennom pakkepost, og sender melding til deg om at pakken er sendt. Normal leveringstid er 1-7 virkedager på alle varer i nettbutikken, såfremt ikke noe annet fremgår av bestillingen. Posten gir deg beskjed når pakken kan hentes. Hvis du ikke har fått hentelappen innen en uke etter at varene ble sendt fra vårt lager, ber vi deg om å ta kontakt med posten, det hender pakkene blir liggende på postkontoret uten at kundene får beskjed.

Du har to ukers frist til å hente pakken din på ditt nærmeste postkontor. Gjør du ikke det vil den bli returnert tilbake til oss. Dette er Postens reglementer. I tillegg, vil du bli fakturert Kr 300,- for fraktkostnadene.

Fra kr 89,- i Frakt for alle ordrer under 1000,-
Gratis frakt for alle ordrer over 1000,-

Kunder på Svalbard: Vi sender til hele landet, samt Svalbard. Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av denne grunn blir hver bestilling belastet med dette gebyret som f.t. er kr 200,- .

Betaling
Du må betale for varene ved bestilling. Fakturering kan bli aktuelt. I tilfeller der det er ønskelig at vi hjelper til med pynting av lokaler, kan vi sende faktura etter avtale.


Personopplysninger
Vestland selskapshuset behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Med PayPal kan du betale med din PayPal konto eller med Visa og MasterCard/Eurocard. Med PayPal har man de samme garantier og den samme trygghet som ellers når man handler med sine kort. Det er ingen oppbevaring av kortnummer i nettbutikken. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger.


RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varene under kjøpsprosessen blir du ikke belastet. Kansellering/avbestilling av ordren etter du har bestilt blir gjort av oss. 
Om en ordre blir avbestilt etter at ordren er utsendt gjelder vanlige angrerett og retur regler som beskrevet ovenfor.


Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen så raskt som mulig etter at han eller hun oppdager mangelen, gi oss melding om dette. Fristen kan aldri være lengre enn en måned fra det tidspunkt da kjøperen oppdaget mangelen.


Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Vestland Selskapshuset informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.


Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente varene som har ankommet postkontor eller post i butikk innen 14 dager etter ankomstdato, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 300,- for frakt tur/retur.

lagt til handlevogn